20 TETORI DITA BOTËRORE E LUFTËS KUNDËR OSTEOPOROZËS

Këshilli organizativ  i Asociacionit të Osteoporozës së Kosovës sot më 20 Tetor, shënon për të njëmbëdhjetën herë, ditën botërore të osteoporozës me moton:

“OSTEOPOROZA , SËMUNDJE E HESHTUR QË KËRCËNON”  

Megjithatë, përhapja e sëmundjes virusale pandemike  Covid-19, si kudo në botë edhe në Kosovë, pati ndikim në veprimtaritë e ndryshme ekonomike, arsimore, sociale e shëndetësore e që domosdoshmërisht kërkohej ndryshim i mënyrës së të vepruarit.

Prandaj, në rrethana të reja të situates epidemiologjke Shoqata u detyrua të ndryshojë mënyrën e të vepruarit duke përdorur  mediumet e shkruara dhe elektronike me qellim që në vazhdimsi të informoj popullatën me sëmundjen e osteoporozëz.  

Pra: Osteoporoza është sëmundje e eshtrave që ka marrë përmasa epidemie. Është pasojë E zvogëlimit të masës kockore  për shkak të prishjes së ekuilibrit të mineraleve në organizmin e njeriut dhe Ò«rregullimeve hormonale sidomos te gratë në fazën e pasmenopauzës. Në këtë mënyrë eshtrat bëhen të brishtë dhe lehtë të thyeshëm.   


Dhimbja, vuajtja dhe rrënimi i kualitetit të jetës te njerëzit, sidomos te personat që kanë pësuar thyerje të eshtrave janë fenomene afatgjate të shoqëruara me shkallë të ndryshme të invaliditetit.

Në botë nga osteoporoza vuajnë rreth 8 – 10% e populatës dhe miliona njerëz  pësojnë ndonjë thyerje të eshtrave. Në Kosovë, sipas OBSH-s, nga osteoporoza vuajnë rreth 150 mijë persona. Pothuajse Ò«do e treta grua dhe Ò«do i teti mashkull, deri në fund të jetës  do të përjetoj më së paku një thyerje osteoporotike të ndonjë ashti. Pas thyerjes së qafës së femurit rreth 25% e të sëmurëve  vdesin gjatë vitit të parë si pasojë e komplikimeve direkte dhe indirekte.

Pasojat mjeksore dhe sociale nga thyerjet  e eshtrave  paraqesin  problem serioz  shëndetsor dhe familjar, sepse fjala është për njerëz të moshuar të cilët shpesh shoqerohen edhe me patologji të tjera, ku përveÒ« hargjimeve materiale për trajtim dhe shërim domosdoshmerisht kanë nevojë për mbikqyrje nga antarët e tjerë të familjes’ Pra, fatkeqesia idividuale bëhet edhe fatkeqesi familjare dhe shoqërore.

Sëmundja lehtë diagnostifikohet me ndihmën e ultrazërit të ashtit përkatësisht  metodës radiologjike densitometrike.

Prandaj,  për ta luftuar sa më me sukses këtë sëmundje është më se e nevojshme që në vazhdimësi të punohet në informimin dhe vetëdijësimin popullatës lidhur me sëmundjen, të ndërmirren masat parandaluese dhe të bëhet trajtimi modern i sëmundjes.Dr. Dashurije Kryeziu  

Kryetare e Asociacionit të osteoporozës së Kosovës 

Orari

QKMFRr.Fehmi Agani 20 - QendraNdrrimi i natës19:00 - 07:00Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 20:00SISH07:00 - 15:00Mjekësia Punës07:00 - 15:00QMG07:00 - 15:00Shërbimi Pediatrik07:00 - 20:00Shërbimi Specialistik07:00 - 15:00DSM07:00 - 13:30Shërb. Radiologjisë07:00 - 13:00Laboratori07:00 - 20:00
QMF - 1Rr. "Ilir Konushefci"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Gjinekologjia07:00 - 15:00Sherb. Dermatlogjik07:00 - 15:00
QMF - 2Lagjja - Kodra e TrimaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 3Rr. "Xheladin Kurbaliu"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00
QMF - 4Rr. “Myrvete Maksuti”Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 5Rr. "Nëna Terezë" DardaniaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Pediaterik07:00 - 13:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 6Rr. "Hyzri Talla" - Kodra e DiellitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Pediaterik07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00
QMF - 7Rr. Agim Qela - Lagjja KalabrijaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 8Lagjja ArbëriaMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 9Rr.Xhavit Ahmeti - Lagjja e VneshtaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00
QMF- 10Rr."1 Tetori" - Lagjja VelanisëMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 11Rr."Abdyl Frashëri" – Lagjja e MuhaxhereveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 14:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi kronik07:00 - 15:00
QMF - HajvaliHajvaliMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - MATI-1Rr.Muharem Fejza - Lagjja e SpitalitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - BesiBesiMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbim Stomatologj.07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF – MATIQANMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30

Lokacioni