Trupat Profesionale në QKMF

 

Këshilli Profesional
Komisioni Disiplinor i QKMF-së
Komisioni i Ankesave i QKMF-së
Komiteti për Promovim dhe Edukim Shëndetësor
Komiteti për Siguri të Cilësisë së Shërbimeve
Komiteti për Zhvillim të Vazhdueshëm ProfesionalKëshilli Profesional

Këshilli Profesional është trup këshillëdhënës i drejtorit të QKMF-së.
Këshilli Profesional përbëhet nga shefat e sektorëve dhe kryeinfermierja e QKMF-së.

Kryetar i Këshillit Profesional, sipas detyrës zyrtare, është kryeshefi i Derpartamentit të Mjekësisë Familjare të QKMF-së.

Këshilli Profesional i QKMF-së, përveç detyrave të parapara me ligj, i kryen edhe këto detyra:

Shqyrton  dhe vendos për nevojën dhe arsyet profesionale të zbatimit të metodave dhe procedurave të reja diagnostifikuese dhe terapeutike:

a. I propozon Këshillit Drejtues dhe drejtorit, marrjen e masave profesionale për përmirësimin e organizimit të punës dhe kushteve për zhvillimin e veprimtarisë;

b. Propozon strukturën e mbikëqyrjes së brendshme, lidhur me punën e punëtorëve shëndetësor, si dhe masat për përmirësimin e punës profesionale;

c. Shqyrton nevojën për zhvillim të vazhdueshëm profesional dhe i propozon drejtorit të QKMF- së dërgimin e punëtorëve shëndetësorë në ngritje profesionale;

d. Shqyrton dhe vendos për çështje të tjera, të cilat drejtori ia parashtron Këshillit Profesional.

Anëtarët e Këshilli Profesional të QKMF-së:


Emri
Dr. Erzen Begolli, spec. i Gjinekologjisë me Akusheri
Dr. Arzije Krasniqi, spec. e Mjeksisë Familjare
Dr. Besa Canhasi, spec. i Biokimisë Mjekësore
Dr. Valbona Dërmaku, spec. Pediatër
Dr. Xhevrije Canolli, spec e Mjeksise Familjare
Arjeta Hamzai Shaqiri, Koordinatore ne SISH
Dr. Florie Hyseni, spec. e Mjekësisë Familjare
Dr. Besim Murseli, spec. i Mjekësisë Familjare
Dr. Shyqerije Rugova, spec. i Mjekësisë Familjare
Dr. Ali Derguti spec. i Mjeksise Familjare
Dr. Hana Deshishku, spec. e Mjekësisë Familjare
Dr. Sheri Ibrahimi, spec. i Mjekësisë Familjare
Dr. Ariana Sokoli, spec. i Mjekësisë Familjare
Dr. Shpresa Krasniqi spec. e Mjeksise Familjare
Dr. Violeta Haxhiaj-Nobërdali, spec. e Mjekësisë Familjare
Dr. Fitnete Ratkoceri Statovci, spec. e Mjekësisë Familjare
Dr. Rushit Ismaili spec. i Mjeksise Familjare
Dr. Suzana Rushiti, spec. e Mjekësisë Familjare
Dr. Hamid Sahiti, spec. Radiolog
Dr. Shefki Zhushi spec. i Mjeksise Familjare
Dr. Nebih Sylejmani spec. i Mjeksis Familjare
Dr. Bernard Gegaj Stomatolog
Kryeinfermiere, Merita Kongjeli
Dr. Mirdita Qeriqi spec. e Mjeksisë Familjare
Dr. Adriana Makolli spec. e Mjeksisë Familjare
Dr. Kimete Jashari spec. e Mjeksisë Familjare
Dr. Sahadete Kelmendi spec. e Mjeksisë Familjare
Dr. Valdet Hashani spec. e Mjeksisë Familjare
Fatos Aliu - Farmacist


KOMISIONI DICIPLINOR

KOMISIONI PËR ANKESA
KOMITETI PËR SIGURI TË CILËSISË SË SHËRBIMEVE

Në QKMF funksionon Komiteti për Siguri të Cilësisë së Shërbimeve Shëndetësore, i cili përbehet prej 3 anëtarëve dhe udhëhiqet nga koordinatori.
Komiteti për Siguri të Cilësisë së Shërbimeve Shëndetësore është trup, i cili siguron cilësinë e shërbimeve shëndetësore në QKMF – Prishtinë, përmes: 
a. hulumtimeve dhe auditiveve të brendshme klinike dhe organizative;
b. organizimit të rishqyrtimeve kolegiale;
c. mbikëqyrjes së punës profesionale mjekësore të ekipeve të Mjekësisë Familjare;
d. vizitave monitoruese nëpër njësitë e QKMF-së për kontrollimin dhe vlerësimin e   shkallës së përmbushjes së standardeve të cilësisë për kujdesin parësor  shëndetësor të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë;
dh. propozimit të masave për përmirësim të gjendjes.

Anëtaret:
1. Dr. Vjollca Zeqiri, spec. e Mjekësisë Familjare, Koordinatore e cilësisë


KOMITETI PËR PROMOVIM DHE EDUKIM SHËNDETËSOR

Anëtaret:
1. Dr. Arieta Rudi-Pula, spec. e Mjekësisë Familjare, Koordinatore e promovimit dhe edukimit shëndetësor,
2. Teuta Mehmeti, Trajnere.


KOMITETI PËR ZHVP

Komiteti për ZHVP në QKMF Prishtinë, është në këtë përbërje:
1. Dr. Rushit Ismajli, spec. e Mjekësisë Familjare, Koordinatoree ZHVP-së
2. Gjyle Mexhuani, trajnere

ZHVP është i obligueshëm për të gjithë profesionistët shëndetësorë në KPSH, me qëllim të ruajtjes dhe ngritjes së kualifikimeve të tyre profesionale. Zhvillimi i vazhdueshëm profesional për secilin punonjës shëndetësor, dokumentohet me pikë kredituese.
 

Orari

QKMFRr."Fehmi Agani" Nr. 20 - QendraNdrrimi i natës19:00 - 07:00Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 20:00SISH07:00 - 15:00QMG07:00 - 15:00Shërbimi Pediatrik07:00 - 15:00Shërbimi Specialistik07:00 - 15:00DSM07:00 - 13:30Shërbimi i Radiologjisë07:00 - 13:00Laboratori07:00 - 20:00
QMF - 1Rr. "Ilir Konushefci" Nr. 24Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30 Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Gjinekologjia07:00 - 15:00Shërbimi Dermatlogjik07:00 - 15:00
QMF - 2Rr. ”Vëllezërit Fazliu Nr. 833 - Kodra e TrimaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30
QMF - 3Rr."Xheladin Kurbaliu" Nr. 20 - TaslixheMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00
QMF - 4Rr. "Myrvete Maksutaj" Nr. 15 - MedreseMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Radiologjisë07:00 - 13:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 5Rr. "Bulevardi I Dëshmorëve" Nr. 19- DardaniaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi i Radiologjisë07:00 - 13:00Shërbimi i Gjinekologjisë07:00 - 15:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 6Rr. "Hyzri Talla" Nr. 89- Kodra e DiellitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Gjinekologjisë07:00 - 15:00
QMF - 7Rr. Agim Qela - Lagjja KalabrijaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30 Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30
QMF - 8Rr. "Metush Krasniqi" Nr. 56, ArbëriMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 9Rr. "Xhavit Ahmeti", Nr. 229 - Lagjja e VneshtaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00
QMF - 10Rr. "1 Tetori" Nr. 34 - Lagjja VelanisëMjekësia Familjare07:00 - 15:00 Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 15:00Shërbimi i vaksinimit07:00 - 15:00
QMF - 11Rr. "Abdyl Frashëri" Nr. 10 - Lagjia e MuhaxhereveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi kronik07:00 - 19:00
QMF - HajvaliRr. ”Brigada” Nr.153 - HajvaliMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30
QMF - MATI-1Rr. "Nezir Mujaj" Pa numer - Lagjja e SpitalitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - BesiRr.”2 Prilli” - BesiMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF – MATIQANRr. ”Struga” Nr.109 - MatiqanMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - VETERNIKRr.” Nekibe Kelmendi” - VETERNIKMjekësia Familjare07:00 - 15:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 15:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 15:00Shërbimi i Radiologjisë07:00 - 15:00

Lokacioni