Kujdestaria

QKMF – Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare

Rr.  “Fehmi Agani”  nr. 20, objekti i parë, kati përdhes

Orari i punës:
24h
E shtunë, e diel 07:00 – 19:00

Ndërrimi i natës, kati përdhesë
Orari:
19:00 - 07:00


QMF I

Rr. "Ilir Konushevci “
Nr. tel. 038 234-722

Orari i punës:
E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

QMF II

Lagjja “Kodra e Trimave”
Nr. tel. 038 251-180
E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

QMF  III

Rr. "Xheladin Kurbaliu"
Nr. tel. 038 517-434

E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

QMF  IV

Rr. ”Myrvete Maksuti”, lagjja “Xhemajl Ibishi”
Nr. tel. 038 517-434
Nr. tel. 038 233-715

Orari i punës:
24h
E shtunë, e diel 07:00 – 19:00

Ndërrimi i natës, kati përdhesë
Orari:
19:00 - 07:00


QMF  V

Rr. ”Nënë Tereza”, lagjja “Dardania”
Nr. tel. 038 553-965; 038 522-735

Orari i punës:
24h
E shtunë, e diel 07:00 – 19:00

Ndërrimi i natës, kati përdhesë
Orari:
19:00 - 07:00QMF VI

Rr. “Hyzri Talla”, lagjja “Bregu i Diellit”
Nr. tel. 038 553-844

Orari i punës:
E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

QMF  VII

Rr.” Agim Qela”, lagjja “Kalabria”
Nr. tel. 038 551-378

Orari i punës:
E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

 

QMF  VIII

Lagjja Arbëria

Orari i punës:
E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

 

QMF IX

Rr. “Xhavit Ahmeti”, lagjja “Vneshta”
Nr. tel. 038 255-300

E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

QMF X

Rr."1 Tetori" - Lagjja Velanisë
Nr. tel. 038 516-036

E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00


QMF XI

Rr."Abdyl Frashëri" – Lagjja e Muhaxhereve

Orari i punës:
E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

QMF –  Lagjja “Mati”

Nr. tel. 038 258-100

E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

QMF – Mati 1,

Lagjja  e Spitalit

E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

 

QMF – Hajvalia,

Nr. tel. 038 564-394

E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

 

QMF – Besia,

Nr. tel. 038 515-994

E shtunë 07:00 – 19:00
E diele 07:00 – 13:00

 

Orari

QKMFRr.Fehmi Agani 20 - QendraNdrrimi i natës19:00 - 07:00Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 20:00SISH07:00 - 15:00Mjekësia Punës07:00 - 15:00QMG07:00 - 15:00Shërbimi Pediatrik07:00 - 20:00Shërbimi Specialistik07:00 - 15:00DSM07:00 - 13:30Shërb. Radiologjisë07:00 - 13:00Laboratori07:00 - 20:00
QMF - 1Rr. "Ilir Konushefci"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Gjinekologjia07:00 - 15:00Sherb. Dermatlogjik07:00 - 15:00
QMF - 2Lagjja - Kodra e TrimaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 3Rr. "Xheladin Kurbaliu"Mjekësia Familjare07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00
QMF - 4Rr. “Myrvete Maksuti”Mjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00 Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 5Rr. "Nëna Terezë" DardaniaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Shërbimi Pediaterik07:00 - 13:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbimi Radiologjik07:00 - 13:00Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00Ndrrimi i natës19:00 - 07:00
QMF - 6Rr. "Hyzri Talla" - Kodra e DiellitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Pediaterik07:00 - 20:00Shërbimi Vaksinimit07:00 - 14:30Shërb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi i Gjinekolo.07:00 - 15:00
QMF - 7Rr. Agim Qela - Lagjja KalabrijaMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30 Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - 8Lagjja ArbëriaMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 9Rr.Xhavit Ahmeti - Lagjja e VneshtaveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00
QMF- 10Rr."1 Tetori" - Lagjja VelanisëMjekësia Familjare07:00 - 20:00 Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - 11Rr."Abdyl Frashëri" – Lagjja e MuhaxhereveMjekësia Familjare07:00 - 20:00Vaksinimi07:00 - 14:30Shërb.stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30Shërbimi kronik07:00 - 15:00
QMF - HajvaliHajvaliMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30Sherb. Vaksinimi07:00 - 14:30
QMF - MATI-1Rr.Muharem Fejza - Lagjja e SpitalitMjekësia Familjare07:00 - 20:00Sherb. Stomatologjik07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF - BesiBesiMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi i Vaksinimit07:00 - 14:30Shërbim Stomatologj.07:00 - 15:00Laboratori07:00 - 13:30
QMF – MATIQANMjekësia Familjare07:00 - 20:00Shërbimi Stomatologjik07:00 - 20:00Laboratori07:00 - 13:30

Lokacioni